Newton

Ann Newton
Christened: 11 Sep 1692; Sturminster Newton, Dorset
Father: Joshua Newton

Cecilia Newton
Christened: 10 Feb 1773; Sturminster Newton, Dorset
Father: John Newton
Mother: Rebecca Newton

Dinah Newton
Christened: 14 Mar 1759; Sturminster Newton, Dorset
Father: Joseph Newton
Mother: Dinah

Elizabeth Newton
Christened: 04 Oct 1727; Sturminster Newton, Dorset
Father: Robt Newton
Mother: Sicel Newton

Elizabeth Newton
Christened: 18 Mar 1769; Sturminster Newton, Dorset
Father: Joseph Newton
Mother: Mary

Jane Newton
Christened: 14 Sep 1774; Sturminster Newton, Dorset
Father: John Newton
Mother: Rebecca Newton

Jane Newton
Christened: 18 Jul 1779; Sturminster Newton, Dorset
Father: John Newton
Mother: Rebecca Newton

Jenny Newton
Christened: 18 Jul 1779; Sturminster Newton, Dorset
Father: John Newton
Mother: Rebecca

Jno Newton
Christened: 19 Nov 1740; Sturminster Newton, Dorset
Father: Robt Newton

John Newton
Christened: 14 Jun 1768; Sturminster Newton, Dorset
Father: John Newton
Mother: Rebekah

Joseph Newton
Christened: 14 Jun 1734; Sturminster Newton, Dorset
Father: Robert Newton

Joshua Newton
Christened: 02 Feb 1684; Sturminster Newton, Dorset
Father: Joshua Newton

Margeret Newton
Christened: Jul 1695; Margaret Marsh, Dorset
Father: Robert Newton

Mary Newton
(Primary)
Born: 1736; Sturminster Newton, Dorset
Christened: 16 MAY 1736; Sturminster Newton, Dorset
Married: John Adams; 1766; Sturminster Newton, Dorset
Died: 1811; Sturminster Newton, Dorset
Buried: 17 MAY 1811; Sturminster Newton, Dorset
FamilySearch
Wikitree

Mary Newton
Christened: 14 Mar 1777; Sturminster Newton, Dorset
Father: John Newton
Mother: Rebekah

Robert Newton
Christened: 23 Jul 1729; Sturminster Newton, Dorset
Father: Robt Newton
Mother: Sisel Newton

Robert Newton
Christened: 14 Apr 1771; Sturminster Newton, Dorset
Father: John Newton
Mother: Rebecca

Thomas Newton
Christened: 30 Jan 1731; Sturminster Newton, Dorset
Father: Robt Newton
Mother: Secily Newton

Last updated: 19 Jan 2020 @ 21:09